Merhaba,

          Minik Tırtıl Anaokulu AtaÅehirde ideallerimizi, hedeflerimizi 2 - 6 yaÅ grubundaki çocuklarımız ve anne-babalarıyla paylaÅıyoruz. Biri öÄretmen, diÄeri iÅletme mezunu olan iki annenin kuruculuÄunu yaptıÄı okulumuza bir anne hassasiyeti ve özeni hâkimdir. Minik Tırtıl, bu iki annenin anaokulu arayıÅında yaÅadıÄı sıkıntılar ve kaygılar göz önünde bulundurularak kurulmuÅtur. Minik Tırtıl Anaokulları AtaÅehir, kreÅ, çocuk evi, yuva, çocuk bakımevlerinden farklı olarak; anaokulundan ilköÄretime, anne kucaÄından hayata geçiÅi saÄlayan ve kolaylaÅtıran bir köprü görevi görmektedir.

          ÖÄrencilerimiz kendilerine gösterilen sevginin ve saygının eÅliÄinde sanatın, bilimin, Ä°ngilizcenin, matematiÄin, müziÄin, resmin, doÄanın kapılarını açmaktadır.

          Okul öncesi dönem yaÅamın temelidir. Bu dönemde öÄrenme hızı çok yüksektir. Bir yaÅ grubunun genel geliÅim özellikleri, o yaÅ grubundaki tüm çocuklar için ortaktır; ancak her çocuÄun kendine özgü olduÄu da unutulmamalıdır.

          Bu nedenle okulumuzdaki eÄitim anlayıÅımız, çocuÄun gereksinimlerine ve bireysel farklılıklarına uygun olarak hazırlanmıÅtır. ÖÄrencilerimizin psikomotor, sosyal – duygusal, dil ve biliÅsel geliÅimini desteklemekte, onlara özbakım becerilerini kazandırmakta ve onları ilköÄretime hazır duruma getirmekteyiz.

          Okul öncesi dönemde verdiÄimiz eÄitim ile çocukların sevgi, saygı, iÅbirliÄi, sorumluluk, hoÅgörü, yardımlaÅma, dayanıÅma ve paylaÅma, duygu ve davranıÅları geliÅtirmektedir. DeÄerler eÄitimiyle de öÄrencilerimizin kendilerinin ve baÅkalarının duygularını fark etmelerini desteklemekteyiz.

          Okulumuzdaki eÄitim programımız düzenlenirken ve geliÅtirilirken anaokulu programımızın anasınıfına, anasınıfı programımızın ilköÄretime hazırlayıcı nitelikte olmasına dikkat edilmiÅtir.

 

 

Haftasonları okulumuz ziyarete açıktır.

Avantajlı kayıt imkanları icin bizi arayın. 

 

Cep : 0538 818 35 39

Cep : 0541 469 2021

Tel :  0216 548 23 00

 

Minik Tırtıl Anaokulu AtaÅehir

ataÅehir anaokulları, ataÅehir anaokulu, ataÅehirdeki kreÅler, ataÅehir çocuk evi, ataÅehir yuva

OKULUMUZU GEZİN

atatürk

YAZ OKULU

atatürk

ANKET

YENİ WEB SAYFAMIZI NASIL BULDUNUZ?
ÇOK GÜZEL
KURUMSAL
DAHA İYİ OLABİLİRDİ
GÜZEL

ARKADAŞINA ÖNER

Arkadaşınızın Adı
E-posta adresi